git alias برای فراموش کار ها

اگر شما هم فراموش کار هستید و دستورات طولانی ولی پرکاربرد git رو فراموش میکنید

میخوام که راهکار ساده ولی به درد بخوری رو بهتون بگم باشد که رستگار شوید

دستور زیر رو تصور کنید

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ git log --oneline --graph --decorate --all

قراره که یک لاگ کامل از کامیت ها بهتون نشده بده مشابه چیزی که توی gui های گیت میتونید ببینید

** به این نکته توجه داشته باشید که الان موضوع بحث ما خود این دستور نیست **

خوب به جای این که این دستور رو با همه پارامتر هاش حفظ کنید میتونید یه alias براش تعریف کنید که شبیه یه shortcut عمل کنه

‍‍ ‍ git config --global alias.havij "log --oneline --graph --decorate --all"

خوب کافیه که از این به بعد بزنید

` git havij ` و تامام

دیدگاه

به لطف سانسورچی اینترنت ، باید برای کامنت گذاشتن بتونی فیلتر رو دور بزنی