مسیر آینده من

چند وقتی میشه که به توصیه یکی از دوستان رادیو مذاکره که مجموعه از صحبت های محمدرضا شعبانعلی درباره مذاکره (و برای من سبک زندگی!) گوش می کنم. این متن سخنرانی استاد در جمع ورودی های جدید دانشگاه شریف می باشد ، این صحبت ها برای من فوق العاده بود و مسیر آینده من رو برام روشن تر کرد…

بیشتر بخوانید …