Functional Programming - قسمت پنجم

وسواس استفاده از نوع های اولیه

در ادامه سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی تابعی ، قصد دارم به استفاده کردن یا نکردن از نوع های داده اولیه (Primitive Types) را بررسی کنیم. پیشنهاد میکنم در صورتی که قسمت های قبلی را مطالعه نکرده اید ابتدا قسمت های قبل را بخوانید:

بیشتر بخوانید …

Functional Programming - قسمت چهارم

برخورد با Exception ها

چنان چه قسمت های قبلی سری آموزش برنامه نویسی تابعی Functional Programming را مطالعه نکردین پیشنهاد میکنم قبلا اون ها + و + و + رو قبل از شروع بخونید تو این قسمت قراره که تاثیر استثناها (exception) رو بر روی کد بررسی کنیم و راهکاری از جنس functional براش ارائه کنیم.

بیشتر بخوانید …

Functional Programming - قسمت سوم

در ادامه پست های مربوط به برنامه نویسی تابعی ، قصد دارم بیشتر وارد کد شویم و مباحث عنوان شده را در دنیای کد پیاده سازی کنیم. هدف این قسمت refactor کردن کد موجود به یک معماری immutable هست پیشتر درباره immutable ها صحبت کردیم. ابتدا برای یکسان سازی ادبیات مورد استفاده چند کلمه را مجددا تعریف خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید …